LYT OG HØR BIBELTIMER

Bibeltimer med Carl Fr. Wisløff

Carl frederik Wisløff blev født i Drammen i Norge d. 31/12 1908 og døde d.25/6 2005. Han var luthersk teolog og fra 1947-59 var han rektor ved Menighetsfakultetets pastoralseminarium i Norge. 1958 blev han dr.theol. på afhandlingen Nattverd og messe, og fra 1961 til 1975 var han professor i kirkehistorie.
Wisløff talte første gang i Danmark i 1956. Siden har han talt utallige gange i Luthersk Mission, Kristeligt Forbund for Studerende, Dansk Bibel-Institut, Menighedsfakultetet og Indre Mission. Sidste gang var i september 1996 i Hillerød knapt 88 år gammel.